Indoor

Indoor

Chụp ảnh indoor được xem là phong cách chụp ảnh mới khi không gian được lựa chọn là một không gian kín trong nhà, trung tâm thương mại, nơi làm việc hay khách sạn.